PKB w miastach per capita i w wartościach bezwzględnych