Liczba przedsiębiorstw międzynarodowych w krajach europejskich