04. Miesięczny raport ze sprzedaży – Prognoza sprzedaży