Tag: ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1 stycznia 2015 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. Najczęściej powtarzaną plotką, która rzekomo wynika z nowelizacji, jest konieczność zatrudnienia dodatkowego administratora bezpieczeństwa informacji. Kim w ogóle jest administrator bezpieczeństwa informacji? Porównajmy starą (1997 r., z poprawkami) wersję ustawy o ochronie danych osobowych...

img