Prognozowanie sprzedaży na podstawie historii czy kontekstu?

Jak prognozować sprzedaż? Czy lepsze wyniki daje prognozowanie sprzedaży oparte na kontekście, czy może porównywanie wyników historycznych? W skrócie: Gdy sprzedaż opiera się na modzie, ludzie z doświadczeniem prognozują dobrze, o ile nie oglądają się na dane historyczne. W przypadku przewidywania sprzedaży, w której dane historyczne odgrywają kluczową rolę, dobrze jest powierzyć to zadanie komputerom i algorytmom. Odpowiedzi szuka się […]

Read more