Premia to koszt uzyskania przychodu? Jest uchwała NSA

Czy nagroda lub premia w firmie są dla pracodawcy kosztem? Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego: tak. Uchwała NSA oznacza, że pracodawca może zaliczyć przydzielane premie i nagrody do kosztów, a tym samym może obniżyć podstawę do opodatkowania. Treść orzeczenia jest następująca: W świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. […]

Read more