Tag: CZY BILET ELEKTRONICZNY JEST FAKTURĄ VAT

Od 1 stycznia 2014 roku bilet kolejowy na odległość przynajmniej 50 kilometrów jest jednocześnie fakturą VAT. Nie istnieje zatem potrzeba innego dokumentowania podróży służbowej, która odbywa się koleją. Istnieją jednak pewne wyjątki: Każdy bilet kolejowy zawiera wszystkie elementy faktury VAT, dlatego przewoźnicy kolejowi nie wystawiają faktur VAT na bilety kolejowe....

img