Tag: DOFINANSOWANIA UNIJNE 2014-2020

W latach 2014-2020 Polska otrzyma od Unii Europejskiej prawie 86 miliardów euro. Największe środki zostaną zaangażowane w rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP / SMB), ochronę środowiska, transport i energetykę. Polska jest największym beneficjentem Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Drugie na liście Włochy otrzymają dwa razy mniejsze środki. Całkowity budżet...

img