Polska otrzyma od Unii 86 mld. euro dofinansowań w ramach Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

W latach 2014-2020 Polska otrzyma od Unii Europejskiej prawie 86 miliardów euro. Największe środki zostaną zaangażowane w rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP / SMB), ochronę środowiska, transport i energetykę. Polska jest największym beneficjentem Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Drugie na liście Włochy otrzymają dwa razy mniejsze środki. Całkowity budżet dofinansowań dla krajów Unii wyniesie w latach 2014-2020 637 miliardów […]

Read more