Dofinansowanie na badania i rozwój w obszarze medycyny innowacyjnej – WRZESIEŃ 2015

Od 1 września do 1 października możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe w obszarze medycyny innowacyjnej. O dofinansowanie mogą starać się konsorcja przedsiębiorstw lub firmy, w których skład wchodzi przynajmniej 2 przedsiębiorców. Poniżej znajduje się szczegółowa informacja, kto kwalifikuje się do dofinansowania: Sektorowy program B+R w ramach funduszu POIR 1.2 pozwala na uzyskanie finansowania na […]

Read more