Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2014 r. – szybko, czas ucieka!

Od 17 listopada studenci i bezrobotni mogą korzystać z dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warto postarać się o te pieniądze, ponieważ akurat w tym przypadku dofinansowanie przyznawane jest bardzo szybko i może wynosić nawet 74 tysiące złotych. O dofinansowanie (pożyczkę) mogą ubiegać się następujące osoby: absolwenci szkół wyższych i średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu lub studenci […]

Read more