Inspiracje 2.03.2015: Struktura firm w Europie * Liczba samobójstw w Polsce

Liczebność firm w wybranych krajach europejskich. Jak zmieniała się muzyka, jak ewoluowały gusta muzyczne, kiedy miały miejsce rewolucje w muzyce w XX wieku. Liczba samobójstw w Polsce na tle Europy. Firmy, które zatrudniają więcej niż 50 osób Odsetek firm w Europie, które zatrudniają więcej niż 50 osób w stosunku do wszystkich firm na danym obszarze. Only 0.8% of Spain’s companies […]

Read more