img

Kategoria: dofinansowania

W latach 2014-2020 Polska otrzyma od Unii Europejskiej prawie 86 miliardów euro. Największe środki zostaną zaangażowane w rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP / SMB), ochronę środowiska, transport i energetykę. Polska jest największym beneficjentem Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Drugie na liście Włochy otrzymają dwa razy mniejsze środki. Całkowity budżet...

Szóstego lipca ruszyła druga tura dofinansowań unijnych dla firm, które wraz z zagranicznym partnerem prowadzą działania badawcze lub rozwojowe. W puli II tury programu „Wsparcie na uzyskanie grantu” pozostało do wykorzystania 823 020,56 zł. Maksymalny poziom dofinansowania dla firmy dla jednego wniosku to 75 tysięcy złotych. Oto szczegóły: Pieniądze otrzymane...

W angielskojęzycznych tekstach ekonomicznych pojawia się ostatnio często sformułowanie „helicopter money”. Co to jest, jakie jest tłumaczenie tego terminu? \nHelicopter money to dosłownie pieniądze zrzucane ludziom z helikoptera. Przynajmniej tak zakładała pierwotna wersja eksperymentu myślowego Miliona Friedmana. \nW rzeczywistości są to pieniądze oferowane ludziom w nieco inny sposób: rząd zmniejsza...

Od 1 września do 1 października możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe w obszarze medycyny innowacyjnej. O dofinansowanie mogą starać się konsorcja przedsiębiorstw lub firmy, w których skład wchodzi przynajmniej 2 przedsiębiorców. Poniżej znajduje się szczegółowa informacja, kto kwalifikuje się do dofinansowania: Sektorowy program B+R...

Rok 2015 to okres uruchamiania nowych dofinansowań unijnych z programów 2014-2020. Dofinansowania są znacznie trudniejsze do zdobycia, ale to nie oznacza, że nie warto się o nie postarać. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy są aktywne. Oto lista: Wszystkie aktualne nabory wniosków w programie POIR widoczne są w wyszukiwarce na stronie Programu...

Od 17 listopada studenci i bezrobotni mogą korzystać z dofinansowań na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warto postarać się o te pieniądze, ponieważ akurat w tym przypadku dofinansowanie przyznawane jest bardzo szybko i może wynosić nawet 74 tysiące złotych. O dofinansowanie (pożyczkę) mogą ubiegać się następujące osoby: absolwenci szkół wyższych i średnich...

img