Były dyrektor Harvard Business Review Polska szefem sprzedaży w „My Company Polska”

Miesięcznik „My Company Polska” jest to czasopismo biznesowe tworzone dla właścicieli i menadżerów firm oraz przedsiębiorców. Za publikację czasopisma odpowiada międzynarodowe wydawnictwo Tarsago Media Group z siedzibą w Warszawie.

W październiku funkcję dyrektora sprzedaży w czasopiśmie „My Company Media” objęła Aneta Wasiak, która przejęła to stanowisko od dotychczasowo zatrudnionej Izabeli Nowakowskiej.

Nowa dyrektor sprzedaży odpowiedzialna będzie za zarządzanie zespołem sprzedażowym czasopisma oraz skoordynowane działania rozwojowe na rzecz miesięcznika „My Company Polska”. Ponadto, do zakresu obowiązków Pani Anety zaliczyć można sprzedaż korporacyjnych projektów Tarsago Media Group, do których zaliczają się konferencje, szkolenia, reklamy i rozwiązania internetowe dostosowane od klientów bezpośrednich.

W poprzednim czasopiśmie – „Harvard Business Revie Polska” Aneta Wasiak pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rozwój biznesowy czasopisma, którego wydawcą była spółka ICAN Sp. k.