VAT-7 (15) aktywny druk a VAT-7 (14). Co się zmieniło i kiedy będzie VAT-7 (16)?

Od sierpnia 2015 roku podatnicy VAT rozliczają się na nowym formularzu VAT-7. Jest to VAT-7(15) zwany też VAT-7 (15) lub VAT-7 wersja 15. Czym była podyktowana zmiana wersji oraz jakie są różnice między VAT-7 (15) i VAT-7 (14)?

Oto aktywny druk VAT-7 (15), aktywny druk jej poprzednika (dla porównania) oraz wyjaśnienie:

Zanim przejdziemy do meritum, polecamy wczytanie aktywnych druków VAT-7 w wersji 15 i 14:

>>> eDeklaracja VAT-7 (15) – druk online

>>> eDeklaracja VAT-7 (14) – druk online

Różnice między wersją 15. i wersją 14. rozpoczynają się w punkcie C.11.

VAT-7 (15) druk online a VAT-7 (14) - porownanieSą one następujące:

VAT-7 (14) [wersja stara] VAT-7 (15) [wersja najnowsza]
11. Import usług 11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
11a. W tym nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art.28b ustawy 12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
12. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca (poz. 32 wypełnia tylko nabywca) 13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)
13. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy 14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)
13. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy 15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z z art. 17 ustawy ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
16. Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w w art. 14 ust. 5 ustawy
17. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy

VAT-7 (15) a VAT-7 (14) – pozostałe różnice

W VAT-7 (14) brakuje pozycji w punkcie D.3:

  • Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy.

Zmiany w nowej wersji deklaracji VAT-7 (15) wymusiły rozbudowane przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia oraz zmienione przepisy podatkowe na terenie Unii Europejskiej (podatek uiszcza się w kraju nabycia).

Jeśli z 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie obniżka podatku VAT do 22 procent, następnej wersji deklaracji VAT-7 (16) będziemy mogli spodziewać się pod koniec roku 2016. Kiedy w prawie pojawią się poważniejsze zmiany lub do władzy dojdzie opozycyjny PiS, wtedy deklaracja VAT-7 (16) pojawi się prawdopodobnie już na początku 2016 roku:

>>> VAT-7 (16) AKTYWNY DRUK PDF – kliknij i pobierz

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]
Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,