Kraje, w których mieszkają najstarsi ludzie – najstarsze kraje na świecie – mediana wieku (Max Roser)